Ancien chemin de Durban, 11360 Villesèque-Des-Corbières

00 33 646 28 68 15

  • Français
  • English
RESERVATIONS

Boekingsvoorwaarden

Leest U het onderstaande zorgvuldig, aub.

1.” Domaine de Nouguiès”, 3 gastenverblijven en Villa Nouguiès worden na boekingsbevestiging door Ann en Rudi Faes (de eigenaars) aan de huurder aangeboden als vakantieverhuur.
U kunt in alle rust vertoeven aan ons zwembad. ’s Avonds kunt U gezellig jeux de boules spelen, darten of genieten van een lekker glaasje wijn.

2. Voor reservatie verzoeken wij de huurder om 25 % van de totaal verschuldigde huurprijs te storten op het vermelde rekeningnummer en om het boekingsformulier volledig in te vullen , te ondertekenen en terug te sturen. Bij ontvangst van het boekingsformulier en voorschot sturen wij U een schriftelijk bevestiging. Het saldo van de huur dient volledig betaald te worden 8 weken voor de start van de huurperiode.

3. Er dient samen met het saldo een waarborg overgemaakt te worden op onze rekening van 300€ voor gîte Cinsault en Syrah en 500 € voor gîte Grenache en Villa Nouguiès. Deze waarborg zal U binnen de 2 weken worden terug gestort, na aftrek van eventuele schade.

4. De huurder stemt er in toe om goed voor alles zorg te dragen en het verblijf netjes en zuiver achter te laten bij het einde van zijn huurperiode .

5. Ingeval van annulering en indien er terug kan worden verhuurd, wordt de huurprijs terugbetaald, met aftrekking weliswaar van de eventueel opgelopen kosten. Wij raden U aan om zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen.

6. De verhuurperiode begint van zaterdag 16.00 uur (aankomst) tot Zaterdag 10.00 uur (vertrek) voor Domaine de Nouguiès en van vrijdag 16:00 uur (aankomst) tot vrijdag 10:00 uur (vertrek). De eigenaar dient het verblijf volledig klaar te hebben gemaakt vooraleer de huurders arriveren; de huurder kan niet langer in de woning verblijven dan de overeengekomen periode.

7. Het maximum aantal personen in de gîte zal het aantal dat in het boekingsformulier vastgelegd werd niet overschrijden, tenzij dit op voorhand overeengekomen werd met de eigenaars.

8. De huurder wordt gevraagd om elk defect zo snel mogelijk te rapporteren, alsook elke elektrische panne of het uitvallen van een toestel in de gîte of in tuin of zwembad. Er zal dan zo snel mogelijk overgegaan worden tot herstelling of vervanging.

9. De huurder gaat er mee akkoord om het gastenverblijf met de vereiste zorg te bewonen, met inachtneming van de rust voor de omgeving. Zo de huurder zich niet gedraagt of hinder of last veroorzaakt voor de omwonenden, kan hem verdere toegang tot het gastenverblijf worden ontzegd; de huurovereenkomst kan dan van rechtswege als ontbonden worden beschouwd, zonder aanspraak op restitutie van de huursom.

10. De eigenaars kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig defect of uitvallen van nutsvoorzieningen.

11. Enig verlies, schade, ongemak of ongeval ingevolge weersomstandigheden, ongeregeldheden, oorlog, stakingen, valt buiten de verantwoordelijkheid van de eigenaars.

12. Zo het gastenverblijf ingevolge een van buitenkomend onheil niet beschikbaar is in de geboekte huurperiode, zal de eigenaar de reeds betaalde huur binnen de 7 dagen na melding, aan de huurder terugbetalen.

13. De eigenaar zal de huurder in geen enkel geval een hogere vergoeding voor de huurperiode moeten betalen.

14. Het gebruik van het zwembad en alle andere niet bewaakte attributen op Domaine de Nouguiès en Villa Nouguiès gebeurt op eigen risico van de huurder en van allen die hem vergezellen. In geen enkele omstandigheid kan de eigenaar aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies, schade of ongeluk. Ouders of oppassers van kinderen die in of rond het zwembad spelen, zijn er volledig en uitsluitend zelf verantwoordelijk voor.

15. Roken wordt niet toegestaan in de gastenverblijven. Buiten kan er enkel gerookt worden op de terrassen. “DOOF” a.u.b. de peuken altijd uit in een asbak.

16. Huisdieren kunnen naar Domaine de Nouguiès en Villa Nouguiès meegebracht worden, maar wel mits voorafgaandelijk overleg met de eigenaar. Spijtig genoeg kunnen wij geen honden die loops zijn toelaten.  Wel willen wij U meegeven dat wij zelf ook huisdieren hebben …

Scroll to top